Trigger points

Odborný kurz Trigger points

 

 

 

 

 

Spoušťové body (trigger points) se dají definovat jako velice bolestivá místa hmatatelná jako tvrdé hrudky v napjatých svalech. To by samo o sobě nebylo nic nového - v tomto modelu je ale revoluční zjištění, že SpB mají tu vlastnost, že vyvolávají přenesenou bolest v jiných částech těla. Například bolest ruky může vycházet ze SpB na krčních svalech, píchání v bocích ze zad, otupělost v chodidle způsobí SpB až v kyčli. Po desetiletích výzkumu doktoři Janet Travell (mimo jiné osobní lékař prezidenta Kennedyho) a David Simons konstatovali, že až u 75% pacientů bolest vyvolávají právě spoušťové body.

Co přesně je spoušťový bod?

 

Funkcí svalů je pohyb - tedy zkracování a natahování se. To mají na svědomí mikrovlákna zvaná aktin a myozin, která do sebe zapadají, jako když  propleteme prsty na rukou. Za normálního stavu po sobě volně kloužou, čímž umožňují zkracování a prodlužování svalu. Za určitých podmínek, které budou popsány dále, se tato schopnost naruší a vlákna zůstanou v sobě zaklesnutá.  Část svalu tedy zůstane trvale stažená a zbytek se musí napnout více než je normální. To má spoustu následků - v místě spoušťového bodu se prakticky zastaví cirkulace krve. Bez ní zůstává místo neokysličené, hromadí se v něm odpadní látky, které časem mohou vytvořit výrůstky (hrudky vápníku) a samozřejmě způsobuje bolest. Automaticky se pak snažíme používat jiné svaly, abychom se bolesti vyhnuli. Jenže ty nejsou zvyklé pracovat ještě za jiné svaly a i v nich se začnou vytvářet spoušťové body. Stažené svaly dále často tlačí na cévy, což způsobí ještě větší nedokrvenost a zvyšuje krevní tlak, a na nervy, což vede k znecitlivění, brnění, atd.  Je to pak kruh, kdy nic nepřináší úlevu, odpočinek není možný a aktivita bolest ještě zhoršuje.

Co je způsobuje?

Příčin vzniku je několik a většinou se doplňují. Někdy můžeme příčinu jasně určit - zranění, nehody, pády, apod., způsobují bolest, která někdy neodejde ani po zhojení rány nebo srůstu kosti. Utrpěl nejspíš totiž i sval, kterému už se pozornosti při léčbě nedostalo. Také jednorázové přetížení svalu, ať už neuváženým tréninkem, nebo nesení příliš těžkého nákupu v jedné ruce, je způsob, jak sval "odrovnat" do trvalého stažení. Ofouknutí po námaze bývá často poslední kapkou. K přetížení svalů může dojít nejen přílišnou aktivitou, ale stejně tak i dlouhým sezením, špatným držením těla, nevhodnou matrací, nadváhou apod.  Jelikož spoušťové body mají i chemickou podstatu, je jejich vznik také podmíněn nedostatkem vitaminů a minerálů, případně nějakou celkovou poruchou metabolismu, infekcí, přemnožením kvasinek, atd. A nakonec, možná nejdůležitější faktor, je psychika. Tělo samotné má úžasnou schopnost regenerace, ale pokud mu to hlava nedovolí, tak nezmůže nic. A právě stresy, emoční vypětí, nedostatek "chuti do života" jsou schopné úplně utlumit přirozenou imunitu a regenerační procesy těla. Jen oblast šíje a krku je u spousty lidí natolik "postižená", i když žádné zranění neutrpěli, že je jasným důkazem, co všechno psychika a životní styl dokážou.

Přenesená bolest

 

 Přenesená bolest je typickým symptomem spoušťových bodů. Některé příklady přenesené bolesti jsou migrény, bolesti dutin, čelistí, uší, krku, píchání v bocích při běhu, bolavé nohy, chodidla, atd. Ztuhlost a bolest v  kloubech jako zápěstí, lokty, ramena, kolena a kyčle často nebývá nic jiného  než přenesená bolest ze spoušťových bodů přiléhajících svalů.

Proč se bolest přenáší?

U některých svalů je přítomnost přenesené bolesti snadno demonstrována stlačením spoušťového bodu, což ji částečně vyvolá. Vysvětlit, proč se tak děje, už je složitější. Nejjednodušší teorie je, že signály bolesti se prostě smíchají ve spletité síti nervových drah. Dráhy smyslových vjemů z různých míst se sbíhají do jednotlivých neuronů v míše, kde jsou integrovány a modifikovány, než dojdou do mozku. Za těchto podmínek je možné, že se elektrické signály na nervové úrovni vzájemně ovlivňují, což má za následek zkreslenou nebo přenesenou představu o zdroji bolesti.

Terapeutické metody

Prakticky jakýkoli zásah ovlivní spoušťový bod,  pokud je to fyzický zásah. Spoušťové body neodpovídají na pozitivní myšlení, meditaci, ani progresivní relaxaci. Ani fyzické metody nemusí uspět, pokud jsou aplikovány příliš zeširoka. Klasické protahování například není natolik specifické, aby nějak spolehlivě ovlivnilo spoušťové body. Pokud se protahování přehání, může stav ještě zhoršit. Aplikace tepla nebo chladu může dočasně ulevit od bolesti, ale neodstraní SpB. Stejně tak elektrická nebo magnetická stimulace může poskytnout jistou úlevu, ale SpB neodstraní. Různé druhy masáží jako akupresura, shiatsu, švédská masáž, apod., přes své jednoznačně pozitivní účinky, jsou také nedostatečně specifické, aby zaručily úspěch v odstranění SpB.  Pro spolehlivý účinek se terapie musí zaměřit přímo na SpB.

Nejjednodušší a  nejbezpečnější metoda je ale hloubková masáž, kterou může provádět terapeut  nebo i člověk sám. Důležité je najít ten správný bod a nenechat se zmást  místem, kde se bolest projevuje. Vyvíjí takový tlak, aby se bolestivost na  stupnici 1-10 pohybovala kolem 7. Zpočátku to není moc příjemné, ale velmi brzy  se dostavuje úleva.

 

 

Spoušťové body (Trigger pointy) jsou charakteristické změny lokálního svalového napětí, nadměrně dráždivá místa ve svalech (uzlíky), které způsobují bolest a omezení pohybu. Bolest se často manifestuje v tzv. zóně přenesené bolesti, charakteristické pro daný Trigger point.

Technika ošetření trigger pointů vychází z vědeckých poznatků v oblasti myofasciálního systému. Zakladatelkou této techniky je americká lékařka Janet Travellová, která k poznání trigger pointů přispěla celoživotním dílem.

Často se v praxi setkáváme s klienty, u kterých je bolest v oblasti pohybového systému vleklým a dlouhodobým problémem. Objektivními zobrazovacími metodami se neodhalí žádné strukturální postižení, ale bolest přetrvává. Právě tady může být příčina ve zkráceném svalu, ve kterém se nachází trigger point. Ošetřením trigger pointu a použitím dalších technik jako protažení, teplo apod., může dojít k celkové úpravě v dané oblasti.

Nejčastější diagnózy, u kterých je možno využít terapii pomocí spoušťových bodů jsou: bolesti hlavy a krční páteře, některé případy bolesti čelistního kloubu, syndrom bolestivého ramene, bolesti v oblasti bederní páteře a kyčelního kloubu, lupavá kyčel, skokanské koleno, bolesti v oblasti achillovy šlachy a další.