Strečink při masážích

V dnešní náročné době je důležité, aby měli maséři ucelené vědomosti i znalosti a poskytovali svým klientům kompletní profesionální pomoc včetně prevence.

Stále více lidí má v současnosti potíže s bolestmi zad. Pokud jsou tyto bolesti nedostatečně ošetřené, může docházet k blokádám v celém pohybovém aparátu.
Odborný kurz Trigger pointsOdborný kurz Trigger points

Blokády vznikají:

  • přetížením - např. špatnou poloha při spánku, dlouhým sezením apod. Při častějším opakování mohou přejít do chronického stavu
  • traumatem - při náhlém špatném pohybu
  • reflexními pochody, při kterých se onemocnění vnitřních orgánů projeví blokádou určitých úseků pohybového aparátu

Při blokádě nejde jen o špatnou pohyblivost kloubu, ale dochází i ke změnám svalového napětí v okolí postiženého kloubu. Objeví se bolest, snížená posunlivost kůže, podkoží a svalových fascií, změny v rozsahu pohybu, změny prokrvení segmentu, vegetativní projevy - pocení, chlad, teplo, atd. 


Výsledkem správného protahování - strečinku je protažení zkrácených svalů a odstranění svalových nerovnováh

Protahování obnoví rozsah pohybu, funkci kloubu. Dochází také ke zlepšení svalové funkce, optimalizaci svalového napětí, zmírnění bolestí, zlepšení prokrvení protaženého svalu, zlepšení funkce páteře. 

Pravidelné správné protažení působí preventivně, k blokádám tak nemusí vůbec dojít.